Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het verzet van de koningin

Rebecca Ross
pubblicato da Luitingh-Sijthoff B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
12,99

Duik in de wereld van de Franse renaissance in deze betoverende YA-serie vol intriges en een verboden liefde Na De terugkeer van de koningin van Rebecca Ross is er nu het langverwachte vervolg: Het verzet van de koningin. In dit spannende, tweede deel van deze historische fantasyserie krijgen Brienna en Cartier het moeilijker dan ooit. Het stof van de revolutie is amper gedaald of Brienna ziet zich geconfronteerd met nieuwe uitdagingen: geaccepteerd worden door de machtige MacQuinns en tegelijkertijd de belangen van haar vaders huis en die van het land dienen. Cartier, haar voormalige leermeester, is nu heer van Morgane. Hij wil de naam van zijn huis herstellen, maar dat lukt beter met Brienna aan zijn zijde. Maar Brienna en Cartier zullen hun gevoelens voor elkaar opzij moeten zetten. De weerstand onder de aanhangers van het oude regime groeit. Ze zijn op zoek naar een zwakke schakel in de macht van de rebellen. En wat maakt nou zwakker dan liefde? `Een aanrader voor liefhebbers van historische fantasy.' NBD Biblion

Dettagli

Generi Non definito

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/10/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789024574568

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het verzet van de koningin"

Het verzet van de koningin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima