Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het woord voor rood
Het woord voor rood

Het woord voor rood

Jon McGregor
pubblicato da Nieuw Amsterdam

Prezzo online:
9,99

Wanneer een research expeditie in Antarctica misloopt, zijn de gevolgen ingrijpend - voor de deelnemers én voor hun families.
Robert 'Doc' Wright zou opheldering moeten kunnen geven over het ongeluk, maar hij is na terugkomst niet langer in staat om te communiceren zoals hij dat gewend is. Terwijl zijn vrouw Anna worstelt met haar nieuwe rol als mantelzorger, moet Robert een hele nieuwe manier van leven leren, een nieuwe manier van zijn.
De nieuwe meesterlijke roman van Jon McGregor ontrafelt op ontroerende wijze onze voorstelling van heldendom, en onderzoekt de onbedwingbare menselijke neiging om verhalen te vertellen - zelfs als woorden ons in de steek laten. Het woord voor rood gaat over de grens tussen opoffering en egoïsme, en over de moed die soms nodig is om de dag door te komen.

'Een schitterende roman, die een kamer vol prijzen verdient. Jon McGregor schrijft eenvoudig en precies, als een dichter, en de precisie van zijn stijl zorgt ervoor dat elke hartslag je bijblijft. De kwaliteit van zijn aandacht is als een flikkerend licht rond de kwetsbare menselijkheid, en het laat de lezer ontroerd achter, en enigszins veranderd, alsof ze deel geworden is van het verhaal.' Hilary Mantel

'Een absoluut meesterwerk: af, gelaagd en vol met het meest verbazingwekkend mooie proza.' Observer

'Uitzonderlijk. Zo ontroerend, en de taal is ongelofelijk. Ik heb er enorm van genoten.' David Nicholls

'Een gedurfd en meesterlijk onderzoek naar het weersysteem van de menselijke geest.' Max Porter

'Naast de compassie, die altijd aanwezig is, voel je door het hele boek een meeslepende spanning, zelfs wanneer die spanning verschuift van lichamelijke bedreiging naar de duizenden micro-drama's van het herstel. Een onvergetelijk boek.' Chris Power

'Zit. Lees. Applaudisseer.' Jarvis Cocker

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Nieuw Amsterdam

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 04/01/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789046828991

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het woord voor rood"

Het woord voor rood
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima