Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het wordt ook steeds gekker - Lieke Hester
Het wordt ook steeds gekker - Lieke Hester

Het wordt ook steeds gekker

Lieke Hester
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
13,99

Lieke Hester, de leukste politieagent van Nederland, deelt in Het wordt ook steeds gekker nieuwe spannende, grappige en ontroerende verhalen over haar leven als agent.

Lieke Hester is hoofdagent bij de Politie Burgwallen in Amsterdam. Al jaren schrijft ze over haar vak, met het hart op de tong en een flinke dosis humor. Onverschrokken en (bijna) altijd goedgemutst deelt ze wat zij en haar collega's dagelijks op straat meemaken, waardoor je als buitenstaander een unieke en openhartige kijk achter de schermen krijgt.

Van overlastveroorzakers op het Centraal Station tot winkeldieven en dealers, en van undercoveroperaties tot lijkvindingen en moordonderzoeken: in Het wordt ook steeds gekker staan nieuwe je-gelooft-je-oren-nietverhalen uit Liekes dynamische leven bij de politie. Het resultaat is een grappig, spannend en ontroerend boek, dat laat zien dat geen dag hetzelfde is als agent.

Over Het kan ook nooit normaal:

'Lieke is Mokum op z'n best. Verhalen als een knal voor je kanis.' Kluun

'Van de eerste tot de laatste pagina een bundeling toffe politiepraat uit het gezellige, criminele centrum van de hoofdstad.' NRC

'Het kan ook nooit normaal toont de menselijkheid van het politievak. Het komt binnen!' Veroniques Boekenhoekje

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Memorie , Economia Diritto e Lavoro » Diritto

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/09/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789402771718

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het wordt ook steeds gekker"

Het wordt ook steeds gekker
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima