Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het zelfhelend vermogen

Deepak Chopra - Rudolph E. Tanzi
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
11,99

Praktisch boek met een zevendaags actieplan voor het ontwikkelen van een gezonde levensstijl, met iedere dag een andere focus

In 'Het zelfhelend vermogen' schrijven Deepak Chopra en Rudolph E. Tanzi, bekend van de toptitel 'Superbrein', over het nieuwste onderzoek over de verbinding van lichaam en geest, genen en immuniteit. In 'Het zelfhelend vermogen' staat een zevendaags actieplan voor het ontwikkelen van een gezonde levensstijl, zodat je meteen kan gaan werken aan jouw zelfhelend vermogen. Een optimale gezondheid is belangrijker dan ooit. Daarmee zijn we beter beschermd tegen ouderdom, resistente bacteriƫn, een pandemie en schadelijke milieu-invloeden. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij onszelf.

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito » Self Help » Malattia , Esoterismo e Astrologia » Occulto

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/05/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789021568553

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het zelfhelend vermogen"

Het zelfhelend vermogen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima