Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het zielenhuis - Tamara Geraeds
Het zielenhuis - Tamara Geraeds

Audiolibro Het zielenhuis

Tamara Geraeds
pubblicato da Bookora

Prezzo online:
3,99

Kim lijkt in een droom te zijn beland als haar favoriete zanger haar meeneemt naar zijn huis, maar die droom blijkt alles behalve mooi. MEER ZOALS DIT Vind je dit leuk? Klik voor meer op de serie Kort Verhaal bij dit boek. OVER DIT BOEK Kim is groot fan van Rip, de zanger van de mega populaire band The Four Cowboys, en stiekem ook een beetje verliefd. Het lijkt dan ook een dream come true als hij haar na een concert meeneemt naar het huis in het bos waar hij en de band hun grootste hits hebben geschreven. Die droom blijkt echter alles behalve mooi, als hij haar alleen achterlaat in het angstaanjagende huis, waarin iets hongerigs zich schuilhoudt INTERESSES Spookhuis Demon Band Rip Zielenhuis Cowboys Eng

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Horror e gotica , Fantasy Horror e Gothic » horror e Dark Romance

Editore Bookora

Formato Audiolibro

Durata 01:44.34

Pubblicato 09/08/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789462556607

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het zielenhuis"

Het zielenhuis
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima