Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het zwaard der wanhoop - Tamara Geraeds
Het zwaard der wanhoop - Tamara Geraeds

Audiolibro Het zwaard der wanhoop

Tamara Geraeds
pubblicato da Bookora

Prezzo online:
12,99

Dit is deel 1 van de avonturenserie Christopher Plum. Klik voor de andere delen op de serie Kinderboek en Kids bij dit boek, of klik op de naam van de auteur.MEER ZOALS DITVind je dit leuk? Klik voor meer op de serie Kinderboek en Kids bij dit boek.OVER DIT BOEK Christopher Plum is geen held. Hij is niet moedig en sterk en kan eigenlijk niets bijzonders.Maar daar zal snel verandering in komen.Christophers leven staat op zijn kop als hij een magisch zwaard vindt in een geheime tunnel onder zijn huis. Een vreemde stem draagt hem op het zwaard in veiligheid te brengen.Maar dat is niet gemakkelijk, als blijkt dat er twee schurken achteraan zitten die de macht over de wereld willen.Christopher krijgt magische hulp van bijzondere vrienden. Maar komt die hulp op tijd? Een spannend avontuur, volgepakt met magie en legendes én. twee hilarische schurken!INTERESSES Avontuur Magie Fantasy Koning Arthur Spanning Actie Jeugd

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura per bambini e ragazzi » Thriller per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller

Editore Bookora

Formato Audiolibro

Durata 06:29.10

Pubblicato 30/03/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789462554955

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Het zwaard der wanhoop"

Het zwaard der wanhoop
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima