Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hétf csont nélkül

Kathy Reichs
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
0,00

Egy montreali pizzéria pincéjébl három fiatal lány csontváza kerül el. Tempe Brennan megoldatlan gyilkosságokat sejt, miközben a sekély sírhantba temetett maradványokat vizsgálja, annak ellenére, hogy a jó állapotú csontok csak kevés használható nyomot szolgáltatnak. Tempe-nek nem csupán a gyilkossági csoport egy prominens tagjának makacsságával kell megküzdenie, aki szerint a csontok már évszázadok óta itt hányódnak, hanem az égszínkék szem Andrew Ryan nyomozóval folytatott viszonyával is, amely kényes fordulóponthoz érkezett. Amikor azonban a radiokarbon vizsgálat igazolja Tempe megérzését, hogy a holttestek mellett hever rejtélyes antik gombok ellenére a gyilkosságok a közelmúltban történtek, az antropológusnnek még azeltt meg kell találnia a gyilkost, hogy az újra lesújthatna. Maga Tempe és elrontott házassága ell hozzá menekül régi barátnje is céltáblává válik. Kathy Reichs, a helyszínels thrillerek királynje ezúttal sem okoz csalódást olvasóinak ezzel a feszült, tragikus fordulatoktól sem mentes regénnyel, amelyet szokás szerint egyedi humorával fszerez.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/11/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155514494

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hétf csont nélkül"

Hétf csont nélkül
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima