Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hij noemde me Duivelskind

Johnny Bollé
pubblicato da Vrije Uitgevers, De

Prezzo online:
0,00

Thriller van Vlaamse bodem. Een moeder mishandelt jarenlang haar kinderen en sluit ze regelmatig op in een donkere kelder. Dat blijft niet zonder gevolgen. Jaren later is Antwerpen in de ban van de sleutelmoordenaar, die zo wordt genoemd omdat hij een sleutel achterlaat bij elk van zijn vrouwelijke slachtoffers. Even is er sprake van opluchting wanneer men denkt Seth Lejeune als hoofdverdachte te kunnen aanwijzen. Eén van zijn collega's is verdwenen en Seth slaagt er niet in om voor zichzelf een helder alibi te verkrijgen. Zijn leven verandert in een hel, want hij herinnert zich niets van wat er in de nacht van de verdwijning is gebeurd. Van collega's, vrienden en familie ontvangt hij voortdurend tegenstrijdige informatie. Is Seth de sleutelmoordenaar of is hij speelbal in een gruwelijk spel? Wanneer er opnieuw een vrouw verdwijnt, lijkt de puzzel onoplosbaar. Johnny Bollé is schrijver van korte verhalen en thrillers. Hij studeerde af als paramedicus aan de Hogeschool van Antwerpen. Zijn vlotte, beeldende schrijfstijl en zijn typerende onverwachte plotwendingen houden je stevig in zijn greep. Hij weet als geen ander hoe hij in zijn verhalen een sfeer kan creëren waaruit je niet meer kan ontsnappen. Zijn boek Bloedmaan werd door het lezersplatform van de VRT - Lang zullen we lezen - verkozen tot één van de 20 beste boeken van 2019 De thriller Hij noemde me Duivelskind werd door het recensententeam van ThrillZone genomineerd voor de longlist van de ThrillZone Awards 2020 voor de categorie 'Beste Nederlandstalige thriller'.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Vrije Uitgevers, De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/06/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789493192430

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hij noemde me Duivelskind"

Hij noemde me Duivelskind
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima