Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Himlens søjler 3: Krigerkvinden

Bernard Clavel
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
9,28

"Hortense var for længe siden hørt op med for sig selv at gentage Barberats beretning om lægens endeligt. Hun nærede ikke mere nogen tvivl. Hun søgte ingenlunde at bevare et håb. Hendes overbevisning var fasttømret: Blondel levede. Han ventede hende. Hun skulle sammen med ham følge en vej af lys og kærlighed. Hvis lægen stadig led under sine sår, skulle hun vide at fremskynde hans helbredelse. Hortense ønskede egoistisk, at det stod sådan til for at få den glæde at komme Blondel til hjælp."

Under Trediveårskrigens kaotiske hærgen i Europa forsøger Hortense d'Eternoz at finde frem til lægen Alexandre Blondel, så hun kan hjælpe ham i hans indsats med at pleje de sårede børn, der på den ene eller den anden måde er blevet ofre for krigen. Det viser sig imidlertid at være sin sag at opspore lægen i det krigshærgede Frankrig, men Hortense nægter at give op.

"Krigerkvinden" er tredje del af Bernards Clavels spændende tetralogi "Himlens søjler", der fortæller om livet i Frankrig og omegn under Trediveårskrigen i første halvdel af 1600-tallet. Bernard Clavel (1923-2010) var en fransk forfatter, der skrev en lang række bøger til både unge og voksne. Han debuterede som forfatter i 1956, og mange af hans bøger er blevet oversat til fremmedsprog. Bernard Clavel har vundet flere prestigiøse litteraturpriser og er særligt kendt for sine historiske romaner.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Himlens søjler 3: Krigerkvinden"

Himlens søjler 3: Krigerkvinden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima