Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Himmerlandsfolk

Johannes V. Jensen
pubblicato da Pilgaard Publishing

Prezzo online:
2,81

Novellesamling om Himmerland og dets beboere. Indeholder novellerne

Oktobernat: Tre landsknægte drager mod Aalborg om natten, efter festligt lag.
Tre og tredive År: Historien om Anders Smed og Kirsten og deres familie.
Cecil: Historien om en egenrådig kvinde der tager nogle valg i livet og kærligheden, som omverdnen ikke forstår.
Søndagmorgen: Kasteration af heste en søndag formiddag på landet.
Lindby-Skytten: Ingen vidste hvem Lindby-Skytten var. Han kom til byen, år efter år, var der et stykke tid, for derefter at forsvinde tilbage til naturen han kom fra.
Elses Bryllup: Else er et rigtig livstykke, og ombejlet af mange mænd, men det er først da hun møder Laurits, at hun har lyst til at blive gift.
I Mørket: Jens Andersen var en voldelig hustyran, lige til en aften da...
Stille Vækst: Da Niels Kristian ikke fik sin hjertenskær, skete der noget sælsomt med ham.
Udflyttergården: Sønden for Graabølle lå der et hus, med en uhyggelig historie.
Thomas i Spanggaarden: En bitter og hævngerrigs mands liv og levned.
En Beboer af Jorden: Midt på Linderup Hede boede Vogn, Hede-Vogn, en særling, som man agtede men ikke forstod.
Mortens Juleaften: Morten skulle lige en tur til staden og handle, men der var mere at slæbe, end han havde regnet med.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici » Racconti e antologie letterarie

Editore Pilgaard Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/06/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788793997776

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Himmerlandsfolk"

Himmerlandsfolk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima