Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hitlers liv og død

Alt Om Historie
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
1,21

Med forførende talegaver og visioner for Tyskland som et mægtigt verdensrige kunne Hitler samle millioner af mennesker. Hvilket menneske kunne dog mønstre sådan en opbakning? Vi går her tæt på Hitler som menneske: hans ambitioner, daglige vaner, familieliv, kæledyr og private gemakker - fra luksushytten Berghof i den friske alpeluft til den beklumrede Førerbunker under Berlins gader. Ord som karisma og charme gik igen, når bekendte og partifæller beskrev mennesket Adolf Hitler. Men charmen stak ikke dybere, end at han nådesløst slog ned på enhver, som stod i vejen for nazismen, og kynisk gav ordre til 2. verdenskrigs massedrab. Alt om Historie tager dig med på en halsbrækkende rejse til tidligere tider, så du kan nyde historiens største begivenheder. Følg med tilbage i tiden - tilbage til frontlinjerne af 2. verdenskrig, vikingernes angreb og tilbedelsen af egypterne. Alt om historie er for dem, der vil vide mere om de spændende, dramatiske begivenheder i fortiden.

Dettagli

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hitlers liv og død"

Hitlers liv og død
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima