Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hoe vang je een kangoeroe?

Redactie New Scientist
pubblicato da Veen Media

Prezzo online:
0,00

Dit vrolijke boek staat vol met verrassende dierenweetjes, vergezeld van grappige illustraties. Hoe worden flamingo's roze? Waarom spinnen katten? Hoe vang je een kangoeroe? Het antwoord op deze en nog veel meer toffe vragen lees je in dit boek. De redactie van New Scientist verzamelde de leukste en grappigste feitjes over dieren. Van lichtgevende dieren tot koeienscheten, en van slapende zeeotters tot stenen-verzamelende ezelspinguïns, bijna het hele dierenrijk komt langs in dit vermakelijke boek voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Natura » Scienza e tecnologia

Editore Veen Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/01/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789085718024

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hoe vang je een kangoeroe?"

Hoe vang je een kangoeroe?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima