Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hogy ne tévedjünk

Jordan Ellenberg
pubblicato da Publishdrive

Prezzo online:
7,67

Az iskolában tanított matematika, vélik sokan, unalmas szabálygyjtemény. Jordan Ellenberg könyvében rámutat, mennyire helytelen ez a felfogás: mert csináljunk bármit, ahhoz a matematikának köze van, st a matematika azt is megláttatja velünk, milyen struktúrák húzódnak meg a mindennapi élet rendetlen, zrzavaros felszíne alatt.

Mennyivel korábban célszer kimenni indulás eltt a repültérre? Valójában mit árul el a közvélemény-kutatás? Milyen lottózási módszer vezet a legbiztosabban a meggazdagodáshoz? A Hogy ne tévedjünk megdöbbent felfedezésekre világít rá egyes-egyedül a matematikus módszerével, de nem a matematikusok által használt szaknyelven. Ellenberg könnyedén vezeti végig gondolatain a laikus olvasót a választási eredményektl a nyálkagombán át az általános iskolai aritmetikáig. A Hogy ne tévedjünk ragyogó utazás a matematika világában, egyszersmind hozzásegíti az olvasót, hogy jobb gondolkodóvá váljék.

A Hogy ne tévedjünk valójában arról szól, milyen nagy szerepet játszik mindennapi életünkben a matematika, anélkül hogy tudnánk róla. Stílusa gördülékeny, könnyed és közérthet egy matematikáról szóló könyvnél ez meglep." - Bill Gates.

Ellenberg képességét, hogy olyan mindennapi élethelyzeteket találjon, melyekben matematikai elvek érvényesülnek, bármelyik matematikatanár megirigyelhetné." - The Washington Post.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Matematica

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/04/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633553695

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hogy ne tévedjünk"

Hogy ne tévedjünk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima