Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hogyan szeressünk bele egy férfiba, aki bokorban lakik

Emmy Abrahamson
pubblicato da Cartaphilus Kiadó

Prezzo online:
9,98

Julia, aki Svédországból költözött Bécsbe, tele van remek regényötletekkel - kár, hogy ezeket mások már megírták eltte. A 29 éves lány így angolórákat tart, majd otthoni magányában sorozatokat pörget a Netflixen, és az igaziról álmodozik. Egy nap aztán feltn - és meglehetsen szagos - személy bukkan fel eseménytelen életében: egy hajléktalan telepedik mellé a padra. Miután beszédbe elegyednek, kiderül, hogy a férfi szakadt külseje ellenére jóvágású, ráadásul remek beszélgetpartner. Az els találkozást újabbak követik, és úgy tnik, Julia rálelt arra a szerelmi sztorira, amit egész életében meg szeretett volna írni - ám a fszerepl maga, és könnyen lehet, hogy a történet végét másvalaki írja meg

A Hogyan szeressünk bele egy férfiba, aki bokorban lakik cím könyv csodálatos, önéletrajzi ihletés szerelmi történet arról, hogy merjünk a szívünk szavára hallgatni, és ne engedjük, hogy az elvárások és a konvenciók határozzák meg az életünket.

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Cartaphilus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2023

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632668819

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hogyan szeressünk bele egy férfiba, aki bokorban lakik"

Hogyan szeressünk bele egy férfiba, aki bokorban lakik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima