Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hogyan változtatja meg agyunkat az internet? - A sekélyesek kora

Nicholas Carr
pubblicato da HVG Könyvek

Prezzo online:
8,49

Vajon elbutít-e bennünket a Google? A könyvolvasás megtanított figyelmünk összpontosítására és a kreatív gondolkodásra, ezzel szemben az internet a sok forrásból származó, apró információfoszlányok gyors megismerésére ösztönöz, s mindeközben eltereli a figyelmünket. Tudományosan bebizonyították, hogy élményeink megváltoztatják az agyunkat: az információk keresésére, tárolására és megosztására használt digitális technológiák ténylegesen átszervezik agyunk idegpályáit. Nicholas Carr sokakban aggodalmat kelt, amikor rávilágít korunk egyik legfontosabb dilemmájára: miközben élvezzük a világháló elnyeit, vajon nem áldozzuk-e fel az elmélyült olvasás és gondolkodás képességét? Ez a rendkívül olvasmányos m leírja azt a furcsa, mesterséges világot, amelyben jelenleg élünk, miközben komoly kérdéseket vet fel a modernkori szellem állapotával kapcsolatban.

Dettagli

Generi Informatica e Web » Digital Life » Internet e servizi online » Linguaggi e Applicazioni » Comunicazione e reti informatiche

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/04/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633047644

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hogyan változtatja meg agyunkat az internet? - A sekélyesek kora"

Hogyan változtatja meg agyunkat az internet? - A sekélyesek kora
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima