Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Door het lezen van dit boek heb je een beter begrip van het holografische universum en je vermogen om ervaringen op te doen in het holografische universum neemt toe. Door een open, heldere geest (terwijl je leest), kun je ervaren wat de auteur heeft meegemaakt en kun je begrijpen wat de auteur uitlegt. In plaats van alleen de woorden te lezen, lees je het met de bedoeling om de diepte van wat er wordt uitgelegd, te begrijpen. Blijf er over nadenken totdat je ervaart en begrijpt wat er over het holografische universum wordt gezegd.

In dit boek zijn de verklaringen over het holografische universum gebaseerd op:

 1. De begeleiding van God.
 2. De kennis van de Brahma Kumaris.
 3. Kwantummechanica (niets in dit boek is in strijd met kwantummechanica).
 4. Onderzoek.
 5. Ervaringen over de auteur.
 6. De kennis van de chakra's en aura.
 7. De oude Hindoeïstische teksten, enz.

Er staat uitleg in dit e-book over:

 1. De verschillende divisies en de aard van het holografische universum.

 2. Hoe alles volgens het werelddrama (Akashic-opname) verloopt.

 3. Hoe mensen op hetzelfde moment in twee soorten werelden leven: de echte wereld en de holografische wereld.

 4. De holografische film van het hologram waaraan we deelnemen.

 5. Hoe verschillende soorten werelden bestaan.

 6. Hoe de kwantumenergieën de fysieke lichamen en de fysieke wereld materialiseren door het holografische universum.

 7. Hoe het scheppingsproces door de wervelingen en chakra's verloopt.

 8. Bijna-doodervaringen.

 9. Het kosmische bewustzijn.

 10. Hoe subtiele dimensies, holografische lichamen en subtiele lichamen worden gecreëerd.

 11. Hoe de aura wordt gebruikt tijdens de ervaringen.

 12. Hoe kwantumenergieën van verschillende dichtheden een ander soort echte wereld voor ons materialiseren.

 13. Hoe het holografische universum verandert als de wereld transformeert.

 14. De meditatie en kennis van de Brahma Kumaris.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università , Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Babelcube Inc.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/10/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9781071568248

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Holografisch universum: Een inleiding"

Holografisch universum: Een inleiding
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima