Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Heb je ooit de pure vreugde gezien van een hond die een frisbee achtervolgt en deze behendig uit de lucht grist? Adventures in the Air and on the Ground' laat je kennismaken met deze dynamische en speelse wereld van de hondenfrisbee. Leer hoe je je viervoeter kunt leren de frisbee te vangen en terug te halen en ontdek tips en trucs om het spel spannend en veilig te maken voor beide partijen. Het boek leert niet alleen technieken, maar benadrukt ook het belang van binding en vertrouwen tussen mens en hond. Stel je een wereld voor zonder hondenfrisbee - en duik dan diep in deze fascinerende activiteit die harten, geesten en poten in beweging brengt met deze gids.

Dettagli down

Generi Ambiente e Animali » Cani Gatti e altri Animali » Animali, altri titoli » Animali domestici e da compagnia , Sport » Altri sport

Editore Epubli

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9783758438332

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Honden frisbee"

Honden frisbee
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima