Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hosszú utazás

Nicholas Sparks
pubblicato da General Press

Prezzo online:
7,99

Két szerelem. Két szívbe markoló történet az örök reményrl és mindarról, ami igazán fontos az életben Ira Levinson egy hideg téli reggelen balesetet szenved: autójával átszakítja az út menti szalagkorlátot, és az árokban landol. A kilencvenegy éves, rákbeteg férfi a lassan behavazódó autóban kényszerülne szembenézni a halállal, ha imádott felesége, Ruth nem sietne a segítségére. Az asszony kilenc éve meghalt, ám Ira valósággal úgy érzi, Ruth még mindig mellette van, és ez arra készteti t, hogy felelevenítse egy nem mindennapi szerelem és házasság történetét. Sophia Danko mvészettörténetet tanul a Wake Forest Fiskolán, és életében elször - baráti unszolásra - részt vesz egy rodeón. Itt ismerkedik meg Luke Collinsszal, az egyik rodeóssal, és a két fiatal között hamarosan szerelem szövdik. Sophia nagyvárosi lány, okos és ambiciózus, míg Luke egy farmon él az édesanyjával, és kkeményen dolgozik a megélhetésért, még súlyos sérülése miatt sem adja fel a rodeózást. Kérdéses, hogy két ennyire különböz, ilyen eltér családi háttérrel és érdekldéssel rendelkez ember megtalálhatja-e egymás mellett a boldogságot. A sors úgy hozza, hogy a két pár története különös módon egybefonódik, és az események innentl kezdve nem várt fordulatot vesznek. Nicholas Sparks (Szerelmünk lapjai, Éjjel a parton, Üzenet a palackban), a világszerte ünnepelt, megannyi megfilmesített regényt író szerz új kötete a soha el nem múló szerelemrl és az örökké jelen lév reményrl szól megrendít ervel.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/06/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636436377

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hosszú utazás"

Hosszú utazás
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima