Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

`Houdoe' is bij herhaling gekozen tot het populairste Brabantse woord. Maar het rukt ook op in de rest van Nederland en staat al een flink aantal jaren als trefwoord in de Dikke van Dale. `Houdoe' wordt almaar populairder, en dat in een tijd dat dialecten zo onder druk staan. Taalkundige Wim Daniëls gaat op zoek naar de herkomst van `houdoe', hij vergelijkt het met andere binnen- en buitenlandse afscheidsgroeten, legt uit wat het Hebreeuwse woord `houdoe' betekent, wijst op het bestaan van de achternaam Houdoe en op de oehoe Houdoe uit het sprookjesbos in De Efteling. Het boek laat zien hoe een ogenschijnlijk simpel en regionaal woord vele harten veroverde.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/02/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789400403338

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Houdoe"

Houdoe
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima