Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hová, hová, kis rókák?

Kulcsár Dezs
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
4,49

Ha képzeletben csatlakozunk mesehseinkhez, a három világjáró kis rókához, akkor velük együtt élhetjük át csodás kalandjaikat. Miközben a leghidegebb tájaktól a sivatagokig rengeteg tájat bejárunk kis barátainkkal, megtudhatjuk, milyen jó érzés segíteni a bajbajutottakon, felfedezni a világot, barátokra szert tenni, de találkozunk a pénzfelhasználás nehézségeivel, a képmutató jócselekedéssel", a kalandos bnüldözéssel és a hétköznapi gonosz elleni harccal is.
Minden történetben felbukkan ugyanakkor a csodatev manó is, aki a felmerül nehéz helyzetekben mindig kis rókáink segítségére siet. Arra tanítja ket és bennünket, hogy mindig megtaláljuk a megoldást, ha mi is segítünk magunkon, illetve hogy ezüsttallérjaink akkor nem fogynak el, ha másoknak is adunk bellük.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie di animali » Narrativa

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153487

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hová, hová, kis rókák?"

Hová, hová, kis rókák?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima