Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
17,34

"Du behøver ikke at være fransk for at være pariserinde." KARL LAGERFELD

INTERNATIONAL BESTSELLER udkommet i foreløbig 29 lande. Endelig et morsomt og friskt bud pa hvad det virkelig betyder at være pariserinde i det 21. arhundrede. Med humor, selvironi og sarkasme deler de 4 talentfulde og mangearige veninder Anne Berest, Caroline de Maigret, Audrey Diwan og Sophie Mas deres personlige syn pa stil, kultur, attitude og mænd, alt imens de laver sjov med deres komplicerede, ofte modsatrettede følelser og væremader. De indrømmer at være snobbede og uforudsigelige, men ikke utroværdige, dominerende og pastaelige, dog alligevel følsomme og romantiske. Disse moderne pariserinder tager dig med pa en first date og til fest med dertilhørende tømmermænd. Giver dig indblik i, hvordan du er gadefuld og sensuel, gør din kæreste jaloux, den helt rigtige made at ga til bryllupper og komme i træningscentret pa, og sa deler de deres adressebog med tips til, hvor i Paris du gar hen allersidst pa natten, ved fejring af fødselsdag, pa en tjekket date, eller hvor du gør de bedste loppefund og meget mere. "How to be Parisian Kærlighed, Stil & Darlige vaner" vil fa dig til at grine højt, alt imens du genkender din egen cool pariserinde.

4 pariserinder Anne Berest, Caroline De Maigret, Audrey Diwan og Sophie Mas - moderne, talentfulde og veninder gennem mange ar. 4 pariserinder Anne Berest, Caroline De Maigret, Audrey Diwan og Sophie Mas - moderne, talentfulde og veninder gennem mange ar.

Dettagli down

Generi Guide turistiche e Viaggi » Consigli per il viaggio e opere generali

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/08/2023

Lingua Danese

EAN-13 9788711483091

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "How to be Parisian"

How to be Parisian
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima