Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Miért dolgozzunk állandó béta üzemmódban"? Hogyan válhat kedvtelésünk hivatássá? Mi mindennel járulhatnak hozzá mások képességeink kibontakoztatásához? Ebben az igényesen összeállított kötetben húsz, a maga területén meghatározó vezet, többek között Scott Belsky, Jocelyn K. Glei és Tony Schwartz mutatja be a gyökeresen átalakult munkaerpiacon bevált stratégiáit. Ehhez kapunk praktikus tippeket a karrierlehetségeink megteremtése, az önfejlesztés, a networking és a kockázatvállalás témájában. Hasznos útravaló, hogy ne csupán sodródjunk a munka világában, hanem megelégedéssel végezzük a küldetésünknek érzett feladatokat.

Dettagli down

Generi Scienza e Tecnica » Biologia

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 19/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633047187

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hozzuk ki a legtöbbet önmagunkból!"

Hozzuk ki a legtöbbet önmagunkból!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima