Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Den stora klassikern om den industriella revolutionens samhälle, i ny svensk översättning för första gången på snart 100 år

I Coketown har den industriella revolutionen redan börjat gå över i en kapitalistisk mardröm. Den förmögne Mr Gradgrind uppfostrar sina barn Tom och Louisa utifrån en krass utilitaristisk filosofi, vilket tycks bidra till att sonen som vuxen hänger sig åt kriminalitet och utsvävningar, medan dottern blir en olycklig kvinna, bortgift med faderns affärspartner, den trettio år äldre Mr Bounderby. Medan rikedomarna växer hos några få försöker arbetarna organisera sig, däribland Stephen Blackpool som blir utslängd från en av Bounderbys fabriker, och oskyldigt anklagad för rån.
Hårda tider är ett myllrande tvärsnitt av det engelska samhället och kanske Dickens mest politiska bok, en appell mot liberalismens urfäder, Adam Smith och Thomas Malthus, vars idéer präglade tiden. Här är fattigdomen lika skriande som rikedomen hutlös, och tanken att välstånd och hög moral skulle hänga ihop mals ned i en ursinnig satir.

CHARLES DICKENS (1812-1870) tryckte ofta sina romaner som följetonger i pressen, och bidrog med spänning och högt tempo till lösnummerförsäljningen. Hårda tider (1854) utkommer nu i den första svenska översättningen sedan 1925, av Anna-Karin Malmström och Per Ove Ehrling.

»En passionerad revolt mot hela den industriella världsordningen.« George Bernard Shaw

Dettagli

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/12/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789177819202

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hårda tider"

Hårda tider
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima