Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

I eksilet på St. Helena studerede Napoleon Bonaparte Cæsars beretning om gallerkrigene og kommenterede Cæsars strategi ud fra egne erfaringer. Selvom våbnene havde ændret sig betydeligt siden oldtiden, så Napoleon store ligheder mellem Cæsar og ham selv. Begge mænd stilede højt, havde mod til at foretage overraskende træk på slagmarken og forstod at opbygge stærke bånd til deres soldater. Basale, måske medfødte, lederegenskaber kendetegner langt de fleste af historiens store hærførere. Alle har de været målrettede, handlekraftige og kreative, men samtidig ofte også stædige og stolte, og på et tidspunkt har de fleste af dem i overmod sat alt over styr. Vi har her samlet en række spændende fortællinger om nogle af de hærførere, som har sat dybest aftryk i militærhistorien. Fra Alexander den Store, Hannibal og Jeanne d'Arc over Napoleon Bonaparte til stærke personligheder fra Anden Verdenskrigs frontlinjer som generalerne Patton, Zjukov og Montgomery. Alt om Historie tager dig med på en halsbrækkende rejse til tidligere tider, så du kan nyde historiens største begivenheder. Følg med tilbage i tiden - tilbage til frontlinjerne af 2. verdenskrig, vikingernes angreb og tilbedelsen af egypterne. Alt om historie er for dem, der vil vide mere om de spændende, dramatiske begivenheder i fortiden.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hærførere"

Hærførere
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima