Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hærmændene på Helgeland

Henrik Ibsen
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,14

Interessen for de gamle nordiske sagaer var stor omkring midten af det 19. århundrede - også hos Henrik Ibsen, der tager udgangspunkt i stoffet i dramaet "Hærmændene på Helgeland" fra 1858. Stykket foregår på Erik Blodøkses tid, og handlingen udspiller sig på og i nærheden af den rige bonde Gunnar Herses gård i Nord-Norge.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Den norske dramatiker og digter Henrik Ibsen (1828-1906) er én af de vigtigste forfattere i Det Moderne Gennembrud og regnes som grundlæggeren af det moderne drama med skuespil, der sætter den menneskelige psykologi i centrum og kredser om den fortid, det er så umuligt at flygte fra. Ibsen er verdensberømt for skuespil som "Et dukkehjem", "Peer Gynt" og "Hedda Gabler", men producerede i alt over tyve dramaer, der stadig opføres på teatre over hele verden.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia » Testi teatrali , Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/01/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788711799949

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hærmændene på Helgeland"

Hærmændene på Helgeland
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima