Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Három perce még éltem

Csaba Keszi
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
7,08

Világháborús eszközöket keresve az ember idnként az életével játszik. Tudta ezt Botond és barátja is, amikor ásójukat a földbe szúrták a fémkeres jelzése után. A felszín alatt fel nem robbant aknák és gránátok pihenhetnek az elesett katonák csontjai között. Ezúttal azonban egy különös lelet került el, aminek sem eredetét, sem funkcióját nem tudták meghatározni. Hamarosan különös víziók és megmagyarázhatatlan jelenségek kavarják fel mindennapjaikat. Elhatározzák, hogy megszabadulnak a baljóslatú eszköztl, de már kés: annak tulajdonosai tudják, hol találnak rájuk, és a szándékaik veszélyesebbek néhány földben nyugvó robbanószernél. Vorkov és Nagarm az utazás utolsó szakaszához ért. Hamarosan megérkeznek a bolygóra, amin egykor elveszett rhajójuk, az Inanna roncsait kell felkutatniuk. Az Inanna legénysége odaveszett, mieltt hazaindulhattak volna. A célhoz közeledve a fedélzeti mszerek mesterséges objektumokat érzékelnek az égitest légkörében. Mindent megváltoztat a felismerés, hogy a bolygón a jelek szerint virágzik az élet és a technológia, de vajon hogy fogadják az érkez rhajó legénységét?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/12/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803345

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Három perce még éltem"

Három perce még éltem
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima