Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sultan Süleyman, Hürrem'i yakalayp bir endam aynasnn karsna getirdi.
"Bak," dedi. "yi bak. Ne var orada?"
"Cariyeniz Hürrem!"
"Yani bir güne"
Birbirlerini gözbebeklerinde görecek kadar yaklamlard.
Hürrem, dudaklarna deecek kadar yaklaan bu sarho edici mutluluun anszn uzaklamasndan ötürü ard.
Fakat zekâs duygularna galip geldi, kalbine çöken szy sezdirmemeyi baard, utangaç bir çocuk gibi sordu.
"Benim güne olamadm siz de anladnz, deil mi Efem?"
"Güneten de parlak olduunu anladm ve yandm Hürrem!"

Osmanl Saray o güne dek bir böyle ak görmemiti. Koskoca cihan hükümdar, bir cariyeyi nikâhlyordu. Yani stanbul'a yeni gelmi bu Moskof güzelini tahtna e, kendine denk tutuyordu.
Süleyman'n biricik sevdii, yar- canyd Hürrem. Tarihin en büyük aklarndan birinin barolünde oynad. Böylece tüm kadnlar saltanatnn en görkemli, en eriilmez, en etkili figürü oldu. Bir büyüydü, bir ilaheydi, bir afetti
Peki, bir melek miydi, yoksa eytan m?
Actt, ezdi... Dudaklar padiahn teninde tutkuyla gezdi. Bir bakyla kelleler uçurdu, bir sözüyle destanlar yazdrd.

Korkunç bir intikam planmyd onunki, yoksa yüzyln ak m?
Hürrem kaderini kendi seçti!

nce Kapak:

Sayfa Says: 448

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 349

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Maya Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Maya Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785882572

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hürrem - Ak m, Hain mi?"

Hürrem - Ak m, Hain mi?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima