Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hátrahagyottak

Tom Perrotta
pubblicato da Geopen

Prezzo online:
8,99

Mi történik, ha egyszer csak hirtelen, minden elzmény, majd magyarázat nélkül, egyik pillanatról a másikra eltnnek emberek? Hova lesz valaki szeretteink, barátaink, szomszédaink közül, aki az imént még kéznyújtásnyira volt tlünk? Gondolunk rá, hogy ez lenne a Bibliában megjövendölt elragadtatás? És mi lesz velünk, akik itt maradtunk? Ezekkel a kérdésekkel szembesülnek Tom Perrotta regényének szerepli, egy amerikai kisváros, Mapleton lakói. Van, aki összeomlik, van, aki megpróbálja folytatni vagy újrakezdeni az életét; van, akit lesújt a tudat, hogy nem került a méltó elragadottak közé, s van, aki már - az elragadtatást követ és az utolsó ítélet napját megelz - pusztulás tudatával egy bnbánó szekta tagja lesz. A kivételes alaphelyzet a misztikum mfajába sorolja a regényt, miközben ízig-vérig valóságos emberekrl szól, akik szeretnek, boldogok vagy szenvednek, keresik helyüket a világban, élnek.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Geopen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/12/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155331398

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hátrahagyottak"

Hátrahagyottak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima