Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Luky János költészete hozzánk és rólunk szól. Ismeretlenül is ismers családi viszonyok, életképek jelennek meg a szerz els kötetében a gyász, a szerelem, a gyermekek iránti elkötelezettség és szeretet témáit feldolgozva.
A közvetlen és személyes költi hang bensséges hangulatot teremt, mégsem válnak a versek teljesen áttetszvé. Míg a kötet els felében leginkább családi témájú versek szerepelnek, amelyeket mélyen összeköt az édesanya elvesztése és a gyász tapasztalata, addig a második rész egy tágabb világba kalauzol, ahol a személyes hangütésen túl a játékosság és a könnyed humor is teret kap. Mindez néhol meseszer elemekkel keveredik, így akár kihallgathatjuk a Nap és a Föld párbeszédét, vagy egy álommal közösen eredhetünk az eltnt álmodó nyomába.
A Hucul hátán szövegei mesélnek nekünk és beszélgetnek velünk, legyen szó a családról, a nyelv megrzésérl vagy éppen a világ felé való nyitottságról. Versek, amelyek közelrl szólalnak meg, innen, a szomszédból, Barsendrédrl.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Relazioni interpersonali

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/10/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153050

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hucul hátán"

Hucul hátán
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima