Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Asger ma vende tilbage til Danmark for at tage afsked med sin døende farmor, familiens historiefortæller, som nu kun overlever pa de daser med frisk luft, der hver uge ankommer fra hjemstavnen Bergen. Nu er det op til Asger at samle familiefortællingernes mange trade og maske finde den skat, der ifølge farmoren ligger nedgravet et sted pa parcelhusgrunden. Den forunderlige skattejagt i slægtshistorien fører os blandt andet til Asgers farfar, den norske styrmandssøn Askild, som først bliver smugler og siden maler, og den engleagtige, motorcykelkørende mormor. Senere møder vi Askilds ældste søn Niels, der tilbringer det meste af barndommen i et skab under vasken, indtil hans udsædvanlig store flapører opfanger en ganske særlig stemme fra fortiden. Et sted i fortællingernes mørke lurer ogsa det frygtelige hundehoved, som har holdt Asger fra at rejse hjem sa længe. HUNDEHOVED er en fyrig og varm slægtsroman og en forrygende opdagelsesrejse i tiden fra 30'erne til i dag.

"Ramsland skriver litteraturhistorie med HUNDEHOVED."
- Johannes Møllehave

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/03/2011

Lingua Danese

EAN-13 9788763820073

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hundehoved"

Hundehoved
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima