Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hundehoved - Morten Ramsland
Hundehoved - Morten Ramsland

Audiolibro Hundehoved

Morten Ramsland
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
10,08

"Et sted i det østlige Tyskland løber din farfar tværs over en slette; jeg er begyndt at blive bange for, at han aldrig kommer hjem "

Sadan star der pa det postkort Asgers farmor sender til hans lejlighed i Amsterdam efter flere ars tavshed. Det star klart, at Asger ma vende tilbage til Danmark for at tage afsked med sin døende farmor, familiens historiefortæller, som nu kun overlever pa de daser med frisk luft, der hver uge ankommer fra hjemstavnen Bergen. Nu er det op til Asger at samle familiefortællingernes mange trade og maske finde den skat, der ifølge farmoren ligger nedgravet et sted pa parcelhusgrunden. Den forunderlige skattejagt i slægtshistorien fører os blandt andet til Asgers farfar, den norske styrmandssøn Askild, som først bliver smugler og siden maler, og den engleagtige, motorcykelkørende mormor. Senere møder vi Askilds ældste søn Niels, der tilbringer det meste af barndommen i et skab under vasken, indtil hans udsædvanlig store flapører opfanger en ganske særlig stemme fra fortiden. Et sted i fortællingernes mørke lurer ogsa det frygtelige hundehoved, som har holdt Asger fra at rejse hjem sa længe.

Hundehoved er en fyrig og varm slægtsroman og en forrygende opdagelsesrejse i tiden fra 30'erne til i dag. Den er trykt i mere end 150.000 ekesemplarer og solgt til udgivelse i 15 lande. Den er blevte hædret med Boghandlernes Gyldne Laurbær, Læsernes Bogpris og P2 Romanprisen.

Pressen skriver:

"Et stort VUF! til Ramslands afbulerende roman."
Berlingske

"En af de bedste løgnehistorier, jeg har hørt. Tempoet er højt, og historien er bade svævende og jordnær komik. Morten Ramsland har bare at gi' hals igen og igen."
Ekstra Bladet

"Ramsland skriver litteraturhistorie med Hundehoved."
Johannes Møllehave

"Fremragende løjet."
Aftenposten, Norge

"Hundehoved er ikke endnu en slægtsroman. Den er slægtsromanen slet og ret, en bog som for min skyld bare kunne blive ved og ved."
Stern, Tyskland

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Gyldendal

Formato Audiolibro

Durata 12:03.18

Pubblicato 16/03/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788763850919

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hundehoved"

Hundehoved
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima