Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Huzursuzluun Kitab

Fernando Pessoa
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
5,83

Huzursuzluun Kitab

Portekiz edebiyatnn gelmi geçmi en büyük isimleri arasnda anlan Fernando Pessoa, ölümünden çok sonra baslan Huzursuzluun Kitab ile kitleleri peinden sürüklemeye devam ediyor. 1888 Lizbon doumlu yazar, 1913 ylnda balad bu eseri tüm yaamnn bir ürünü olarak ortaya koyuyor.

Yazarn uzun yllar parça parça yazd ve vefatndan sonra sandndan çkarlarak derlenen roman, hayali bir karakter üzerinden kurgulanm olsa da Pessoa'nn yaamna dair önemli izler tayor. Kitabn "hiç hayat olmam bir adamn biyografisi" olarak tanmlayan yazar, olaylardan çok bakahramann kendi yaamna dair sorgulamalarla ilerliyor. Unutulmaz bir yazarn hayata dair benzersiz tutumuna ve kaleminin gücüne tanklk etmek için Huzursuzluun Kitab'n mutlaka okumalsnz.

Huzursuz Bir Adamn Gizli Günlüü

lk basks 1982 ylnda yaplan Huzursuzluun Kitab, sonraki süreçte bulunan yeni el yazmalar ve düzeltmelerle bugünkü haline kavuuyor. Kitabn bakahraman olarak okurun karsna, bir kuma maazasnda muhasebecilik yapan Bernardo Soares adl bir adam çkyor. Yazar, okuruna kendi düüncelerini bir d-kimlik olarak yaratt Soares'in günlüünden aktaryor. Ait olmad iinden ve geçmiinden syrlmak adna sürekli yaz yazan bakahraman, yaamna ait huzursuzluk duyduu tüm olgular bir bir kada döküyor. Ve böylece ortaya Huzursuzluun Kitab çkyor.

Dönemine göre kendini çok iyi yetitirmi, ancak örendikleri karsnda hayata belirli bir anlam yükleyemeyecek kadar bolua dümü bir adam olan Bernardo Soares; gece saatlerini tüm düüncelerini ve sorgulamalarn yazarak geçiriyor. Bazen kendisini tüm insanlardan farkl ve üstün gören yazar-kahraman, bazen de oldukça yalnz ve ümitsiz bir adam oluveriyor. Bu yönüyle Suares, iyisiyle kötüsüyle bilge insann içten bir tasvirini oluturuyor. Bu ilginç adamn düüncelerini okurken, ona kar ne hissedeceiniz konusunda karar veremeyeceksiniz. Ancak bu esiz eseri bitirdiinizde, Soares sizin için unutulmaz bir dost; kitap ise huzur bulduunuz bir yuvaya dönüecek.

En Sevilen Kitaplara Hemen imdi Sahip Olun!

Dünya edebiyatnn en sra d ve deerli eserlerinden olan Huzursuzluun Kitab'n hala okumadysanz, daha fazla geç kalmayn. Kitaplnzn ba köesinde yer almasn isteyeceiniz bu kymetli yapta avantajl fiyatlarla sahip olmak için hemen imdi sipari verin!

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Autobiografie e biografie letterarie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750720277

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Huzursuzluun Kitab"

Huzursuzluun Kitab
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima