Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hvad er en prut? Hvad er en bussemand? - Læs selv-serie

Johan Olsen
pubblicato da JP/Politikens Forlag

Prezzo online:
9,97
10,42
-4 %
10,42

Politikens Børnebøgers nye læs selv-serie rummer bade nyskrevne tekster og bearbejdede udgaver af vores største titler, sa de kan bruges til selvlæsning og læsetræning.
Vi vil gøre det sjovt og opslugende at læse og bestræber os pa, at læring skal gøres lækkert. Vores ønske med læs selv-serien er, at bøgerne skal formidle viden og dannelse og ikke mindst fremme læselysten hos børn og unge.
Hos Politikens Børnebøger er nørden vores superhelt, og derfor skydes serien i gang med tre bøger af to af vores absolutte yndlingsnørder, Johan Olsen og Vicky Knudsen.
Johan Olsens første læs selv-bog er en vendebog, hvor man fra den ene side af bogen kan fa opklaret, hvad en prut er, og fra den anden, hvad en bussemand er. Ud over at være ildelugtende og en ulækker slimet klat er bade prutten og bussemanden nemlig komplekse og interessante fænomener, Johan dykker videnskabeligt og meget humoristisk ned i.

Dettagli down

Generi Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola , Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Natura » Scienza e tecnologia

Editore Jp/politikens Forlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/04/2022

Lingua Danese

EAN-13 9788740078596

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hvad er en prut? Hvad er en bussemand? - Læs selv-serie"

Hvad er en prut? Hvad er en bussemand? - Læs selv-serie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima