Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hvad er et æg?

Johan Olsen
pubblicato da JP/Politikens Forlag

Prezzo online:
19,85
20,83
-5 %
20,83

Dyk ned i Johan Olsens inspirerende, naturvidenskabelige fortællinger om de ting, vi omgiver os med til daglig.
Johan Olsen stiller i sin nye bog skarpt pa nogle af de helt almindelige ting, vi kender fra hverdagen. Ting, vi ser sa tit, at vi maske helt har glemt at undre os over, hvor de kommer fra, eller hvorfor de ser ud, som de gør.
For én, der elsker naturvidenskab, begynder dagen ved morgenbordet med masser af interessante historier i en kop kaffe, et glas vand eller et æg. Og i bogen bliver vi inviteret inden for i Johan Olsens univers, nar han i sin sædvanlige sprudlende stil forklarer, hvorfor man ikke kan blande olie og vand, hvordan man laver glas af sand, og hvorfor madkasser stadig er sa irriterende vade, nar man tømmer opvaskemaskinen.
Det er en bog med masser af humor, og det er nærmest umuligt at lade være med at blive opslugt af de spørgsmal, der dukker op undervejs i bogen: Hvorfor lægger fugle kun ét æg om dagen? Hvordan far man luften til at blive inde i en bold? Og hvordan kan man egentlig holde balancen pa en cykel?
Bogen er rigt illustreret med bade oplysende fotos og humoristiske illustrationer af Thomas Hjorthaab.

Dettagli down

Generi Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola , Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Natura » Scienza e tecnologia

Editore Jp/politikens Forlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/09/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788740058321

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hvad er et æg?"

Hvad er et æg?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima