Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Moszkvában zajlik a buja élet. Lepukkant kricsmikben vagy épp men, túlftött bárokban bukkannak fel az éjszakai élet állandó szerepli: dögös csajok, titokzatos nagymenk, piti kis bnözk. Olyan terep ez, ahol könny elrejtzni, és ahol könny eltüntetni bármit vagy bárkit. Ebbe a világba csöppen bele Nick, az angol jogász, akinek a munkájával kapcsolatban hamarosan feltnik néhány gyanús ügylet. Ám ez nem különösebben érdekli, túlságosan belemerül az élet egzotikusabb és izgalmasabb történéseibe. Aztán hirtelen, egy csapásra minden megváltozik. Egy verfényes szeptemberi napon a metrón utazva megment két csinos orosz lányt egy zsebtolvajtól, és ettl a pillanattól az életét már nem képes józanul irányítani. Számára ismeretlen, leküzdhetetlen szenvedéllyel beleszeret Másába, és hamarosan azzal kell szembesülnie, hogy lesz a sötét titkok szövevényében vergd áldozat. És mire olvadni kezd a hó, a szzies takaró alól felszínre kerülnek a legszörnybb titkok és az eltnt holttestek A. D. Miller regényét 2011-ben beválogatták az egyik legrangosabb angol irodalmi díj, a Man Booker Prize legesélyesebbjei közé. Több mint 20 nyelvre lefordították, és a megfilmesítés jogát is megvásárolták.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Geopen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/12/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789639973961

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Hóvirágok"

Hóvirágok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima