Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

I Hennes Majestäts tjänst

Jan Guillou
pubblicato da Piratförlaget

Prezzo online:
3,67

Den svenska underrättelsetjänstens operativa avdelning, under ledning av Hamilton, får visa vad den går för i ett par uppdrag som leder till ytterst hemlig och farlig aktivitet på såväl brittiskt som saudiarabiskt och sibiriskt område.
Samtidigt som händelser i Hamiltons förflutna drabbar honom hårt på det personliga planet

Jan Guillous serie om Carl Hamilton blev omedelbart en stor framgång, som med åren kom att växa till Sveriges största romansuccé genom tiderna.

I Hennes Majestäts tjänst är den nionde delen i serien och utkom 1994.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Piratförlaget

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/08/2006

Lingua Svedese

EAN-13 9789164240835

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "I Hennes Majestäts tjänst"

I Hennes Majestäts tjänst
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima