Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prezzo online:
7,61

Mysdeckar-serien Morden i Cherringham består av fristående fall lösta av samma mordutredarduo. Perfekt cosy crime för dig som gillar Morden i Midsomer och Agatha Christie.

När Jack är ute på puben för att ta en lördagsöl får han höra att två skattsökande ortsbor hittat ett antikt och mycket värdefullt föremål på en åker i närheten. De båda skattletarna ? två unga, till synes aningslösa män - står bara några meter bort, omgivna av folk som vill veta mer. Männen pratar vitt och brett om fyndet och avslöjar bland annat var det ska förvaras över natten. Och föga förvånande: dagen efter är föremålet borta. Den lokala polisen utgår från att ett gäng konsttjuvar ligger bakom stölden, men Jack och Sarah är inte lika övertygade.

Sarah Edwards, ensamstående mamma och webbdesigner, och Jack Brennan, änkling och hårdkokt före detta polis från New York, utreder i varje del i serien ett brott i idylliska Cherringham i Cotswolds - ett sömnigt samhälle där det aldrig händer någonting. Tills det börjar dyka upp fall efter fall för Sarah och Jack

Alla delar i Morden i Cherringham är fristående, avslutade fall och serien kan läsas i valfri ordning. I goda händer är fall nr 4.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Tiden Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/02/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789151504230

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "I goda händer"

I goda händer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima