Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

IJzingwekkende moordenaar

Cindi Myers
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
3,99

Bruiloftscateraar Bette Fuller is naar Eagle Mountain gekomen om een nieuw leven op te bouwen. Tot haar afgrijzen is er een seriemoordenaar actief in het stadje. Wanneer hij zijn oog op haar laat vallen, is ze niet van plan het volgende slachtoffer op zijn lijstje te worden. Dus vraagt ze US Marshal Cody Rankin om hulp. Cody is niet alleen heel betrouwbaar, maar ook veel aantrekkelijker dan ze toe durft te geven. Lukt het hen samen de Ice Cold Killer een stap voor te blijven?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/01/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789402549904

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "IJzingwekkende moordenaar"

IJzingwekkende moordenaar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima