Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dmitrij Svedov Setét Másféle két év pihen után visszatér, és második szint létére azonnal vezeti feladatot kap: menjen Kijevbe, és élessze újjá a felmorzsolódott Nappali rséget. Ám épphogy elkezdi a hivatal felállítását, rejtélyes gyilkosságok történnek, melyek különös ismertetjegye, hogy az áldozat életenergiáját elszívták.
A nyomozás els percétl kezdve egyre szövevényesebb helyzetekbe kerül bele, olyanokba, amelyeket még a Legfels szint mágusok sem képesek megmagyarázni, pláne megoldani. A szálak idegen mágusokhoz vezetnek, akik egy másik, ismeretlen szférában tevékenykednek, nincs nyomuk a Homályban. Mintha az idben ugrálnának.
Svéd egyre inkább azt veszi észre, hogy nem irányít, a nyomozás vezeti t. Folyamatosan döbben rá, hogy miközben olyan dolgokat old meg, amiket a legmagasabb rangúaknak sem sikerült, furcsa, háromoldalú meccset játszanak vele a Fénypártiak, a Setétek és az Inkvizíció
A Nappali rség társszerzje, a Káosz-rség írója továbbgondolta Szergej Lukjanyenko világát, izgalmas, új történettel bvítve a ciklust. Más szereplk, más helyszínek, de a hangulat a régi.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155508493

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Id-rség"

Id-rség
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima