Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Idperspektíva-módszer a gyakorlatban

Philip Zimbardo - Rosemary Sword
pubblicato da HVG Könyvek

Prezzo online:
8,49

Vajon az élvezeteket hajszoljuk, elfogadjuk az élet sorsszerségét, esetleg a régi szép idket idézzük? Netán a kudarcokról és elszalasztott lehetségekrl panaszkodunk, céljaink megvalósításáért küzdünk vagy a spirituális életet hirdetjük? A forradalmian új idperspektíva-módszer szerint az idhöz való viszonyunk dönten befolyásolja életünket. Ha a múltról a jelenre, a negatív eseményekrl pedig a pozitívakra helyezzük a mentális fókuszt, kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet élhetünk. A híres stanfordi börtönkísérletek atyja, Philip Zimbardo szociálpszichológus és kollégája, Rosemary Sword kutatásaik és a való életbl vett példák alapján bemutatják, hogyan befolyásolják idperspektíváink a stresszkezelésünket, szüli stílusunkat, de még a szexuális életünket is, és hogy mit tehetünk az ideális idprofil kialakításáért.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/12/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633048658

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Idperspektíva-módszer a gyakorlatban"

Idperspektíva-módszer a gyakorlatban
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima