Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Iedereen kan landen op de maan

Richard Wiseman
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
9,99

In `Iedereen kan landen op de maan. In 8 stappen naar een Apollo Mindset' geeft psycholoog Richard Wiseman werkbare technieken om het onmogelijke waar te maken.

De maanlanding, een `onmogelijke' missie, werd een astronomisch succes. In tegenstelling tot gangbare theorie├źn triomfeerde hier geen excentrieke eenling, maar een team doodnormale mensen. Wat was hun geheim en hoe kunnen we dit toepassen in ons eigen leven?

Psycholoog Richard Wiseman verwerkt interviews met de nog levende teamleden, nieuw psychologisch onderzoek en praktische technieken. Zijn boek geeft 8 onmisbare lessen over teamwork, moed, doorzettingsvermogen en creativiteit.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help , Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/03/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789025907785

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Iedereen kan landen op de maan"

Iedereen kan landen op de maan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima