Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Iets meer dan een seizoen

Stephan Sanders
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
6,99

Iets meer dan een seizoen, 25 jaar... zo lang duurde de vriendschap tussen Stephan Sanders en Anil Ramdas. Ze betraden bijna tegelijk het openbare debat, ze waren beiden ge├źngageerd, en maakten samen het televisieprogramma Het Blauwe Licht. Maar ook in hun verschillen deden ze niet voor elkaar onder. Sanders is een Hollander van geboorte met een onbekende 'donkere vader', Ramdas kwam in 1977 als Surinaamse Nederlander naar het 'oude moederland', om hier ineens een nieuwkomer te worden.
Vanuit het huis in Almere waar Stephan Sanders gastschrijver was, kijkt hij terug op de verloren idealen en hun intens verlopen vriendschap.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Memorie

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2013

Lingua Olandese

EAN-13 9789023479710

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Iets meer dan een seizoen"

Iets meer dan een seizoen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima