Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Olivia ligt geruime tijd dood in haar huis. Alle buren zeggen geschokt te zijn, maar waarom miste niemand haar dan? De politie ontdekt dat elk van de buren wel een reden had Olivia dood te wensen

`Iets te verbergen' (Dirty Little Secrets) van Jo Spain is een thriller in de lijn van de serie `Big Little Lies'(Liane Moriarty).

Olive Collins heeft drie maanden dood in haar huis gelegen. Haar buren in de gated community - een verzameling van voorbeeldige huizen, gras netjes gemaaid, de bewoners rijk en succesvol - zeggen geschokt te zijn, maar niemand van hen heeft opgemerkt dat ze haar al een tijdje niet hadden gezien. De politie stelt een onderzoek in waarbij langzaam maar zeker barsten in de façades verschijnen. Bovendien blijkt elk van de buren wel een reden te hebben om Olive dood te wensen

`Een moderne variant op Agatha Christie: één setting, meerdere verdachten en talloze motieven. Briljant gedaan!' Irish Times

Jo Spain werkte eerder als adviseur op Economische Zaken bij het Ierse parlement. Haar debuut `Ik beken' werd een bestseller in Ierland. Ze woont met haar man en vier kinderen in Dublin.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/07/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789026148347

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Iets te verbergen"

Iets te verbergen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima