Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Quan Mateu, un pintor en hores baixes, rep l'encàrrec d'il·lustrar els textos d'un escriptor anomenat Crisòstom, accepta sense pensar-s'ho dues vegades. Però qui és, realment, Crisòstom? Per què no ha transcendit, la seva obra? A poc a poc, Mateu descobrirà un personatge humil però fascinant, un geni desconegut, i se submergirà en un món insòlit, ple de miralls i poblat per individus solitaris i esquius. Imaginativa, enginyosa i enlluernadora, Ignot és una novel·la que gira al voltant de la necessitat de crear, de les expectatives i de la frustració. Manuel Baixauli, un dels autors més singulars de les nostres lletres, ens ofereix una veu literària única i una demostració de capacitat narrativa de primer ordre. "Una exhibició de llibertat, puresa i fantasia." Vicenç Pagès Jordà, El Periódico "Ignot és una novel·la magnètica sobre el talent, com apareix i com s"espatlla, sobre l"èxit i el fracàs, els genis ocults, el procés creatiu i les trampes del sistema artístic" Ara Llegim De l'autor deL'home manuscrit, La cinquena plantaiNingú no ens espera, entre més.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Edicions Del Periscopi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788417339425

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ignot"

Ignot
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima