Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

`Ilsa Madden-Mills scoort GIGANTISCH met deze dromerige, sexy, oprechte én ontzettend vermakelijke sports romance"

- USA TODAY HEA -

Stoere Sporter: Ik daag je uit¿

Delaney Shaw: Wie is dit?

Het is een vreemd appje zo laat op de avond, maar het lijkt erop dat `Stoere Sporter¿ precies weet wie zij is¿

Delaney Shaw.
Braaf.
Houdt van kittens en Star Wars.
Nieuwsgierig.

Wat hij van haar wil? Eén nacht in zijn bed. Een onvergetelijke nacht, althans dat belooft hij. En zij krijgt dan de kans om erachter te komen wie hij is. Ze weet dat ze zijn aanbod beter kan afwijzen, maar het is Valentijnsdag en iets beters heeft ze op die dag toch niet te doen¿
Eén sexy en fantastische onenightstand later en ze weet wie hij is.

Maverick Monroe.
Bad boy.

De meest getalenteerde footballspeler van het land. Als je het hem vraagt, dan.
Jammer genoeg voor Maverick, datet Delaney geen sporters meer¿

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Tinteling Romance

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2020

Lingua Olandese

EAN-13 1230003956120

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ik daag je uit..."

Ik daag je uit...
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima