Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In Ik heb een naam geeft Chanel Miller een stem aan miljoenen slachtoffers van seksueel geweld. Een verpletterend levensverhaal waarin veerkracht en inspiratie een diepe indruk achterlaten.

In de aangrijpende memoires Ik heb een naam vertelt Chanel Miller hoe ze als jonge vrouw bewusteloos werd aangerand op de campus van Stanford. Om haar privacy te waarborgen werd ze als slachtoffer Emily Doe genoemd, maar met dit boek treedt ze uit de anonimiteit.

In de rechtszaal maakte Miller een verpletterende indruk met haar openbare brief aan dader Brock Turner, die slechts zes maanden celstraf kreeg voor zijn verwoestende actie. Haar woorden werden door miljoenen mensen gelezen en leidden tot een rechtsverandering in de staat Californië. Maar ze heeft nog meer te zeggen.

Ik heb een naam van Chanel Miller, waarin de dramatische gebeurtenis en alles wat erop volgde centraal staat, laat je voelen hoe het is om slachtoffer te zijn; hoe machtsmisbruik, vooringenomenheid en gebrek aan respect het leven van een jonge vrouw konden ruïneren. Bovenal is het een verpletterend mooi geschreven levensverhaal waarin veerkracht, inspiratie en zelfvertrouwen een diepe indruk achterlaten.

'Chanel gebruikt haar talent om anderen te helpen. Ik dank haar.' Oprah Winfrey

'Ik heb een naam is onbeschaamd groots en biedt hoop.' The Guardian

'Zeldzaam eerlijk en ontroerend.' Elle

'Chanel Miller: onthoud die naam.' de Volkskrant

'Prachtig geschreven, krachtig en belangrijk.' The New York Times

Dettagli down

Generi Politica e Società » Donne » Femminismo e storia delle donne , Romanzi e Letterature » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Memorie

Editore Xander Uitgevers B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/02/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789401612289

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ik heb een naam"

Ik heb een naam
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima