Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ik tel tot tien - deel 3

Linda Green
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
1,49

Dit is het derde deel van de geweldige thriller Ik tel tot tien. Het boek is verkrijgbaar in acht losse e-books en het complete boek is verkrijgbaar als e-book & als papieren boek.

De nachtmerrie van iedere ouder: je kind kwijtraken als je even niet oplet...
Maar wat als de dader geen vreemdeling is...?
Wat als degene die het heeft gedaan denkt een goede daad te verrichten...?

Een, twee, drie Lisa Dale doet haar ogen dicht en telt, klaar voor een spelletje verstoppertje in de drukke speeltuin. Als ze haar ogen weer opendoet, is haar vierjarige dochter Ella verdwenen zonder een spoor achter te laten en niemand heeft enig idee wie de dader kan zijn.

Voor de lezers van Paula Hawkins, Gillian Flynn en Sophie Hannah

`Angstaanjagend, briljant plot.' Emily Barr

`De spanning bouwt op totdat die niet meer te harden is Een bijzonder realistisch verhaal dat iedere ouder over z'n schouder doet kijken.' Sunday Mirror

`Een ambitieus uitgangspunt dat perfect ten uitvoering is gebracht.' The Lady

`Een geweldige en provocerende thriller die onder je huid gaat zitten.' Sun

`De plot zit zo slim in elkaar dat je gegarandeerd tot diep in de nacht blijft lezen. Een hele, HELE grote aanrader voor thrillerliefhebbers!' Bookaholicconfessions

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/05/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789402310047

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ik tel tot tien - deel 3"

Ik tel tot tien - deel 3
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima