Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ik zal de laatste zijn

Nadia Murad
pubblicato da Ambo/Anthos B.V.

Prezzo online:
9,99

`Ik zal de laatste zijn' is het schokkende maar tegelijk inspirerende verhaal van mensenrechtenactiviste Nadia Murad over haar vlucht uit de handen van Islamitische Staat. Voor het eerst vertelt Nadia Murad in detail over haar levensgevaarlijke vlucht naar de vrijheid. Ondanks de verschrikkingen die ze heeft ondergaan, is ze strijdbaar. Met hulp van Yazda, een non-profit organisatie die Yezidi slachtoffers helpt, wil ze de Islamitische Staat aansprakelijk stellen voor genocide en misdaden tegen de mensheid. Ze wordt daarin vertegenwoordigd door niemand minder dan de beroemde advocaat Amal Clooney. `Ik zal de laatste zijn' is een verhaal van ongekende moed en veerkracht.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Ambo/anthos B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/11/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789026339059

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ik zal de laatste zijn"

Ik zal de laatste zijn
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima