Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ild og flammer / Bryllupsdrømmer ...

Abigail Gordon - Susan Carlisle
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
9,10

Ild og flammer

Etter en tøff skilsmisse trenger Sally Davis en ny start, og derfor flytter hun til Austin i Texas. Nå vil hun fokusere på karrieren; ingen mann skal få sette en stopper for drømmene hennes. På brannstasjonen der hun jobber som sykepleier finnes det imidlertid en farlig distraksjon. Ross Lawson er dødskjekk, modig og omtenksom. Og han flørter med henne! Skal hun gi opp alt for å slukke et brennende begjær?

Bryllupsdrømmer ...

Da doktor Libby Hamilton blir tilbudt å bli deleier i Swallowbrooks legeklinikk, er det en livslang drøm som går i oppfyllelse. Hun er overlykkelig ... til hun plutselig står ansikt til ansikt med mannen hun har gjort alt for å glemme: Nathan Gallagher, den nye kollegaen og naboen - og han som avviste kjærlighetserklæringen hennes da de var tenåringer.

Da Nathan nå står på dørstokken hennes, hånd i hånd med gutten han skal adoptere, blir Libby igjen feid med av følelser. Én drøm har allerede gått i oppfyllelse for Libby. Våger hun å håpe at også drømmen om et magisk vinterbryllup skal bli virkelighet?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2021

Lingua

EAN-13 9789150795776

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ild og flammer / Bryllupsdrømmer ..."

Ild og flammer / Bryllupsdrømmer ...
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima