Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

likilerde incinir, ilikilerde iyileiriz

 

Ayenur'un yolculuu Michael ile tantnda balad. Karakteri sand, deimez bildii pek çok özelliinin aslnda mizacna yapm zehirli sarmak dallar olduunu Michael ile ilikisinde anlayacakt. Ve o zehirli sarmaklar kiiliinden, bak açsndan, hayatndan sökmenin yolunu örenecekti. Geçmii deitirerek deil, geçmiten kaçarak da deil, geçmiten anlam çkararak. Bu ilikide dodu kzlar Ik. Yolculuun yeni bir dönemecine girmilerdi. Geçmi bir kez daha imdi oluyordu ve Ayenur bu kez kzyla ilikisinde kendini tanyordu. Bütün zorlanmalarn altndan kendisi ve kendi annesiyle ilikisi çkyordu. Çok ey örendi bu yolculukta Ayenur. Nörobilim, felsefe, iir, mindfulness, tasavvuf içeren limanlara savruldu. Hepsi kendi hikâyesini anlamlandrd. Mevlânâ'nn sözünde aydnland: "Yaralarmz, n içeri girdii yerdir." In Yolu, Psikolog Nilüfer Devecigil'den anne baba olmaya, balanmaya, geçmiin yaralarn saaltmaya dair çarpc bir hikâye

(Tantm Bülteninden)

Medya Cinsi: Ciltsiz

Sayfa Says: 236

Ebat: 14x21

lk Bask Yl: 2017

Hamur Tipi: 2. Hamur

Bask Says: 1. Basm

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050944204

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "In Yolu"

In Yolu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima